"ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยค่ะ เราได้รวบรวมเนื้อหาสาระ กิจกรรมของทางสมาคม กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้ที่หน้าเว็บไซต์ค่ะ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ Tel.02-748-0028 Fax : 02-708-1885 หรือ E-mail : tsa201604@gmail.com ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ..."
  • Current
 

เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2560 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน และนิตยสาร Security Thailand จัดงานครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมทั้งคัดสรรบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รับรางวัล Security Thailand Awards, Top Brand Awards และ The Best Service Awards เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า ดังนั้นคณะผู้จัดจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะมอบรางวัลเกียรติยศ The Best Service Awards ณ อาคาร 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โดย พณฯ ท่านกร ทัพรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และอดีตรองนายกรัฐมนตรี และพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล คุณจิตติ ตั้งสิทธิภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน  คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน คุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ประธานบริหารชมรมนักธุรกิจโชคดี ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานชมรมรวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวศาสตรเมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม เลขาธิการสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ที่ปรึกษามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พลเอกจุลพจน์ อิทธรงค์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย พลตำรวจตรี สักกฉัฐ กิตติขจร  อดีตผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล 9

รวมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรจัดตั้งสำนักงานสาขาสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยให้แก่

คุณพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคเหนือ

คุณคงสิน จรุงล้ำเลิศ นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคตะวันออก

คุณยุทธศาสตร์ รุ่งศิริบูลย์ นายกกิตติมศักดิ์ สำนักงานสาขาภาคใต้

และ Mr. Norman hung Ning Ng สำนักงานประจำประเทศจีน 

จากนั้นได้จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยกับนานาชาติ โดย คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย Mr. Nelson Tee Kok Luan - the president of the Security Systems Association of Singapore, Mr. Norman hung Ning Ng - the president of the Macau International Security Inspection and EOD Technology Association และ Mr. Stefanus Ronald Juanto – the Chairman of AISKINDO Indonesian Security System Industry Association.

 

และมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง World UAV Federation
Thailand Branch ให้แก่

ท่านนายก พลอากาศตรี กิตติทัศน์ ภาเจริญ

นายกกิตติมศักดิ์ คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์

นายกกิตติมศักดิ์ คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล

และเลขาธิการสมาคม คุณสุเทพ สัมมาเทศน์

และมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง Thai – China UAV Industry Exchange Promotion ให้แก่

Executive President Mr. Yao Shujun


 

และมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง Thai – China IOT Industry Exchange Promotion และการแต่งตั้ง Thai – China IOT Industry Base

Executive President Mr. Aleng Peng

 

 

 

 

 

นายกกิตติมศักดิ์ คุณกฤษฏา ปานบำรุง

Honorary President Mrs. Ruan Yanping

Vice President Mr. Huang Wainan

และ เลขาธิการสมาคม คุณสุเทพ สัมมาเทศน์

 

 

 

ในเวลา 18.00 น. – 21.00 น. สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย จัดเลี้ยงอาหารค่ำเป็นการขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ ณ ภัตตาคารมังกรหลวงบางนา

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ / Contact US

Email:
Subject:
Message:
2 + 2 + 2 = ?