คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯและคณะได้เข้าร่วมงาน Hangzhou International Security Expo ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560

Share :

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย, Mr. Qiu Bocheng […]

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย, Mr. Qiu Bocheng – Honorary President, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์ และ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ รองเลธิการสมาคม ได้เข้าร่วมงาน Hangzhou International Security Expo ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2560 ตามแนวคิดในการจัดงาน Quality Security, Better life มุ่งเน้นไปเรื่อง Internet Security, AI, Cloud, Big data เป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการให้การสนับสนุนและประสานงานกิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศต