คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน The 2019 China (เซินเจิ้น) International Industry Industry Forum and Expo

Share :

คุณโทนี่ หยาง ประธานสมาคมความมั่นคงแห่งประเทศไทยเข้าร่วม ′′ The 2019 China (เซินเจิ้น) International Industry […]

คุณโทนี่ หยาง ประธานสมาคมความมั่นคงแห่งประเทศไทยเข้าร่วม ′′ The 2019 China (เซินเจิ้น) International Industry Industry Forum and Expo ′′ ในวันที่ 20 กันยายน 2019 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเซินเจิ้นประเทศจีน