งาน ITS Expo China 2016 : The 5th Shenzhen International Intelligent Transportation System and Location-Based Service Expo

Share :

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คุณ Yang Jin Cai ที่ปรึกษาต่างประเทศของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) […]

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คุณ Yang Jin Cai ที่ปรึกษาต่างประเทศของสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงาน ITS Expo China 2016 : The 5th Shenzhen International Intelligent Transportation System and Location-Based Service Expo นอกจากนี้คุณ Dawin Yang ในนามสมาคมอาเซียน ประเทศไทย และคุณ Tony Yang นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และพลอากาศตรี กิตติธัช พาเจริญ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้มีประเทศที่สนใจเข้าร่วมงานได้แก