พิธีลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และ [SSAS] Singapore

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และ [SSAS] Singapore

Share :

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ในการบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือระหว่าง SSAS และ TSA เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกซึ่งกันและกันซึ่งอาจรวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าถึงกิจกรรม […]

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ในการบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือระหว่าง SSAS และ TSA เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกซึ่งกันและกันซึ่งอาจรวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าถึงกิจกรรม ทรัพยากร การตลาด การวิจัยและการลงทุน เพื่อเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมความปลอดภัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความยั่งยืน

โดยมีพิธีลงนามครั้งนี้ คุณทวีชัย หยาง ประธานกรรมการ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และ Mr. Jason Kurek ตำแหน่ง President (SECURITY SOLUTIONS ASSOCIATION OF SINGAPORE [SSAS] Singapore)