คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯคุณกฤษฎา ปานบำรุง รองนายกสมาคมฯ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการสมาคมฯ

Share :

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (Tony Yang) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย คุณกฤษฎา […]

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (Tony Yang) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย คุณกฤษฎา ปานบำรุง รองนายกสมาคมฯ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือเป็นการภายใน 2 เรื่องดังนี้ ลำดับที่ 1 นายกสมาคมและคณะจะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ลำดับที่ 2 หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมฯ ครบรอบ 5 ปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13