คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ เทคโนโลยี UAV และระบบรักษาความปลอดภัย

Share :

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 Professor Jincai Yang Chaiman of World […]

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 Professor Jincai Yang Chaiman of World UAV Federation, Mr. Norman Hung Nign Ng – Suvelance Executive Director of Macau International Security Inspection and EOD Technology Association, ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ เทคโนโลยี UAV และระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และนายกสมาคมธุรกิจอาเซียน, พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณวีรเทพ บำรุงสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม, คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการ และคุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงาน สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้