การประชุมสุดยอดระบบนิเวศ NB-IoT ประเทศไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างมากขึ้นและเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมธุรกิจทั่วไป

Share :

การประชุมสุดยอดระบบนิเวศ NB-IoT ประเทศไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างมากขึ้นและเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมธุรกิจทั่วไปในวันนี้ ′′ การประชุมสุดยอดระบบนิเวศน์เอ็นบี – ไอโอทีแห่งประเทศไทย ′′ จัดขึ้นในวันที่ 28 […]

การประชุมสุดยอดระบบนิเวศ NB-IoT ประเทศไทยเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างมากขึ้นและเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมธุรกิจทั่วไปในวันนี้

′′ การประชุมสุดยอดระบบนิเวศน์เอ็นบี – ไอโอทีแห่งประเทศไทย ′′ จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2018 ในกรุงเทพ การประชุมสุดยอดมุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม NB-IoT ของโลก NB-IoT ของประเทศไทยระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมแนวตั้งและหัวข้ออื่นๆซึ่งอาจกระตุ้นความต้องการจากอุตสาหกรรมประเทศไทย การแนะนําพันธมิตรอุปกรณ์ IOT การรับสมัครตัวแทนท้องถิ่นและผู้บูรณาการระบบเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ศักยภาพของ NB-IoT ในท้องถิ่นเพื่อเปิดใช้งานองค์กรซึ่งยังช่วยให้การพัฒนาอย่างรวดเร็วและความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรม NB-IoT ในประเทศไทย

การประชุมสุดยอดจัดโดย TSA (สมาคมรักษาความปลอดภัยไทย) ประธานโดย Mr. กรดับบารันสี (อดีตรองนายกฯแห่งประเทศไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประธานสมาคมมิตรภาพไทย – จีน) ดร. พันศักดิ์ศิริรัชตพงษ์ (รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล), ดร. Passakon Prathombutr (รองประธานองค์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เข้าร่วมและส่งมอบสุนทรพจน์อันทรงเกียรติในการประชุมสุดยอด ผู้เข้าร่วมและตัวแทนประมาณ 400 คนที่มาจาก Huawei, Quectel (ผู้ผลิตโมดูล), Fuzhou Internet of Things Lab, Mobike, Vcom, HotThink, Tactus, พันธมิตร NB-IoT รวมถึงตัวแทนจากกระทรวงกลาโหมไทยตํารวจไทย กรมตํารวจกรุงเทพหน่วยงานราชการเช่นเชียงใหม่สมุทรปราการสุราษฎร์ธานีขอนแก่นเบตง ตัวแทนหลักของสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เช่นสถาบันวิทยาศาสตร์ของไทย CAT Telecom ของประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีเอเชียและศูนย์นวัตกรรมกรุงเทพของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน; สมาคมอินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย, พันธมิตรการประยุกต์ใช้ IoT Industry Industry ของเอเชีย สมาคมรักษาความปลอดภัยแปซิฟิกสมาคมนักพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ไทยสมาคมอาเซียนโลจิสติกส์สมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมอุตสาหกรรมอื่นๆผู้ผลิตและผู้บูรณาการได้เข้าร่วมกิจกรรมสําคัญนี้ด้วย

นาย กรรณ์ดาบรัญสี (อดีตรองนายกอบต.) กล่าวสุนทรพจน์และให้การยืนยันอย่างเต็มรูปแบบและความคาดหวังที่ลึกซึ้งในการพัฒนาเทคโนโลยี NB-IoT สําหรับประเทศไทย

ดร. Passakon Prathombutr (รองประธานหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ชี้: ′′ NB-IoT ในฐานะเทคโนโลยีการสื่อสารมาตรฐานสากล 3 GPP จะถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายและนําไปใช้ในประเทศไทยในไม่ช้า ฉันยินดีที่ได้ถือการประชุมสุดยอดระบบนิเวศ NB-IoT ในวันนี้ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์หุ้นส่วนเทอร์มินัลและเจ้าของอุตสาหกรรมแนวตั้งที่แตกต่างกันเข้าร่วมในการสํารวจโซลูชัน IoT และเพื่อเปิดใช้งานเมืองอัจฉริยะและชีวิตอัจฉริยะของประเทศไทย DE (แผนกดิจิทัลสังคมและเศรษฐศาสตร์) ย้ําถึงความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม NB-IoT ซึ่ง NB-IoT จะมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของประเทศไทยและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศไทย 4.0

ดร. พันศักดิ์ศิริรัชตพงษ์ (รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐศาสตร์) ระบุว่า: ′′ ยุคของ IoT ได้มาถึงแล้วและจะไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของประชาชนของเราแต่ยังนํานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมาให้กับชีวิตประจําวันของเราทั้งหมด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NB-IoT ในวงกว้างจะเร่งรากฐานและการก่อสร้างเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยอย่างมาก ′′

นาย พัชราภรณ์พลักษ์วัฒน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหัวเว่ย) แนะนําสเตตัสของการพัฒนาลูกโซ่อุตสาหกรรม NB-IoT และชี้ NB-IoT คือกุญแจสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติงานในการเข้าสู่ตลาดสมาร์ทซิตี้และแบ่งปันกลยุทธ์ทางโลกของ GLocal Ecological ของหัวเว่ย และเป้าหมายการพัฒนาของความร่วมมือการเปิดและชนะ ในช่วงการประชุมสุดยอด Huawei ยังได้จัดแสดงเสาเชิงพาณิชย์ NB-IoT ที่หลากหลายเหมาะสําหรับแอปพลิเคชันไทยและได้มอบประสบการณ์ระยะไกลสําหรับการนําไปใช้เชิงพาณิชย์ของ NB-IoT บริการที่น่าสนใจและความสนใจที่ดีของผู้เข้าร่วมจํานวนมากที่ปรึกษาและผู้มีประสบการณ์ในกระแสน้ําที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ในการประชุมสุดยอดสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์นวัตกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนในกรุงเทพและองค์กรพันธมิตร IoT ของจีนลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ NB-IOT กับเมืองเบตง

ด้วยความใส่ใจและการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลและการสมัคร IoT โดยคาดว่า NB-IoT จะถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายและนําไปใช้ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ที่สุด ขอให้เราให้ความสนใจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม NB-IoT ของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว!