สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ APSA และผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 จัดงาน TSA Night

Share :

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ APSA และผู้จัดงาน Thailand […]

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ APSA และผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 จัดงาน TSA Night ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา โดยภายในงานยังมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านมาให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกของสมาคมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานและช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้