สมาคมฯ (TSA) จัดงาน The Ceremony of the 3rd Committees of Thai Security Association และ The 5th Thailand NB-IoT Ecosystem Summit

Share :

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยภัย (TSA) ได้จัดงาน The Ceremony of […]

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยภัย (TSA) ได้จัดงาน The Ceremony of the 3rd Committees of Thai Security Association และ The 5th Thailand NB-IoT Ecosystem Summit ภายในงาน Secutech Thailand 2019 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเทคโนโลยี NB-IoT ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นองค์ประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการชุดที่ 3 โดยมีคุณโทนี่ หยาง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยในวาระ ปี ค.ศ. 2019 – 2021 และพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่สังคม โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ทั้ง Thailand Innovation Awards, Security Thailand Awards, Top Brand Awards, และ The Best Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2019

คุณชาญ เพียรพัฒนาวิทย์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และรองประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม IoT ในประเทศไทย

ภายในงานยังได้จัดเสวนาหัวข้อ เทคโนโลยี NB-IoT มีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร โดยวิทยากร ดร.ณฤต ดวงเครือรติโชติ Senior Marketing Manager, Huawei Southern East Asia IoT,

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าแผนกงานการตลาด กลุ่มลูกค้าองค์กร ของ AIS, คุณศิรพัฒน์ เกตุธาร รองประธานกรรมการ บริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด, พ.ต.ท. วรภัทร สุขไทย สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ, คุณชาญ เพียรพัฒนาวิทย์ รองประธานกรรมการ บริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ เจ้าหญิงไอที