คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “2017 The World Outstanding Young Leaders”

Share :

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2017 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “2017 […]

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2017 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “2017 The World Outstanding Young Leaders” ซึ่งจัดขึ้นโดย Asia News Weekly Magazine ฮ่องกง, สาธารณรัฐประชาชนจีน