คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และกรรมการบริหารสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสม

Share :

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน […]

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และกรรมการบริหารสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆได้จัดประชุม ครั้งที่ 204 ณ ตึกไทยซีซี ทาวเวอร์ โดยคุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA), คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว