คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองนายก สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (APSA) ประเทศไทย

Share :

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองนายก สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย […]

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองนายก สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย (APSA) ประเทศไทย