การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองของสมาคมการค้านักธุรกิจไทย – จีน ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี

Share :

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทย – จีน ได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองเพื่อสรุปงานล่าสุดและจัดทำแผนงาน เพื่อขยายการค้า […]

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมการค้านักธุรกิจไทย – จีน ได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารชุดที่สองเพื่อสรุปงานล่าสุดและจัดทำแผนงาน
เพื่อขยายการค้า และแบ่งปันข้อมูลถ่ายทอดความคิด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการค้าในรูปแบบต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการกว่า 70 รายทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน

โดยมีท่านประธานจินหรง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีครบรอบ 46 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน
ในครั้งนี้ด้วย