คณะผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 เข้าพบ คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ

Share :

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 นี้ คณะผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 […]

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 นี้ คณะผู้จัดงาน Thailand Smart Tech 2016 เข้าพบ คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และมีได้ตกลงร่วมกันจัดงาน TSA Night : ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยไทย ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานติดต่อที่ 02-7480028