คุณทวีชัย หยาง รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Share :

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณทวีชัย หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และกรรมการบริหาร บริษัท […]

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
คุณทวีชัย หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย และกรรมการบริหาร บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้รับเกียรติ จาก พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) มอบประกาศเกียรติคุณ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานที่ปรึกษา รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในงานจัดประชุมหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน จากภาคประชาชน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากที่ คุณทวีชัย หยาง ได้ทำคุณประโยชน์ ให้คำปรักษา และสนับสนุน กิจกรรมของสำนักงานตำราจแห่งชาติจนสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดียิ่ง