คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมร่วมการประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 206

Share :

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เป็นตัวแทนสมาคมร่วมการประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ […]

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เป็นตัวแทนสมาคมร่วมการประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 206 ที่อาคารไทยซีซี