คุณหยั่น เฟง หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เข้าพบ คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit)..

Share :

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด เข้าพบ […]

คุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี ซีเคียวริตี้กรุ๊ป จำกัด เข้าพบ คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) ที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบชุดตรวจโควิด 19 (Rapid Antigen Test Kit) HIPBiotech มูลค่า 300,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ของ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ร่วมกันในการฝ่าวิกฤติการในครั้งนี้ต่อไป