คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 212

Share :

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับคุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ […]

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับคุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ รองนายกสมาคม, คุณวศิน ดำรงรัตน์ กรรมการสมาคม และคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 212 ณ ห้องประชุมกวงฮั่วตึ้ง ชั้น 9 อาคารไทย ซีซี และรับฟังบรรยายพิเศษโดย คุณวิทิต ธีระมังคลานนท์ อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง โดยสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้

ในโอกาสนี้คุณโทนี่ หยาง ได้บรรยายว่า สมาคมได้ตอบสนองนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” โดยได้จัดงาน “การประชุมสุดยอดความร่วมมือของไทย ภายใต้ชื่อ Thailand NB-IoT Ecosystem Summit” ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยเป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมสินค้า IoT ไทย-จีน สมาคมฯ ยังได้ร่วมมือกับ AIS และหัวเว่ย พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี NB-IoT ในประเทศไทย

สมาคมฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร NB-IoT เพื่อการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ AIS ติดตั้งระบบ GPS ในรถจักรยานยนต์ของตำรวจ เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของตำรวจ และเพิ่มดัชนีความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ลดอันดับของประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เป็นอันดับหนึ่งของโลก

นอกจากนี้ จากเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้เริ่มจัดทำระบบจัดการเรือด้วยเทคโนโลยี NB-IoT โดยได้เสร็จสิ้นการทดสอบการใช้ในเขตพื้นที่ทะเลภูเก็ตไปเรียบร้อยแล้ว