คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน – จีน

Share :

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเจียงซีเชิญ Mr. โทนี่ – ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยเยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน – […]

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2017 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเจียงซีเชิญ Mr. โทนี่ – ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยเยือนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองน่าน – จีน