คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมประชุมฝ่ายบริหารสมาคม TSA ณ ที่ทำการสมาคม ในโอกาสนี้วาระที่ 1

Share :

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ให้การต้อนรับ พลเอกเสริมศักดิ์ […]

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ให้การต้อนรับ พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และนายกสมาคมธุรกิจอาเซียน พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณชาญวิทย์ ตันติมูรธา ที่ปรึกษาสมาคม คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณเวคิน ดำรงรัตน์ รองนายกสมาคม คุณกฤษฏา ปานบำรุง รองนายกสมาคม คุณอรุณ รัตนชาตรี กรรมการ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการ และคุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการ เพื่อร่วมประชุมฝ่ายบริหารสมาคม TSA ณ ที่ทำการสมาคม ในโอกาสนี้วาระที่ 1 ได้ประชุมชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม วาระที่ 2 แผนงานในอนาคตของสมาคม วาระที่ 3 บัญชีของสมาคม วาระที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน