นายสุเทพ สรุป – เลขาฯและนายชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตรรองเลขาฯได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – เสฉวนด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณโรงแรมแชงกรี

Share :

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 นาย สุเทพสรุป – เลขาฯและนาย ชัชวาลย์นิรมิตวิจิตรรองเลขาฯได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – […]

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 นาย สุเทพสรุป – เลขาฯและนาย ชัชวาลย์นิรมิตวิจิตรรองเลขาฯได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย – เสฉวนด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณโรงแรมแชงกรี – ลากรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้มีคําสั่งให้ตอบสนองต่อการริเริ่มสายพานและถนนเพิ่มความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างเสฉวนและประเทศไทยความร่วมมือของไทย – เสฉวนจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลเสฉวนสํานักงานกํากับดูแลสินทรัพย์และการบริหารของรัฐเสฉวน กรมการต่างประเทศและต่างประเทศของรัฐบาลประชาชนจังหวัดเสฉวน จัดโดยศูนย์แลกเปลี่ยนเทคนิคเสฉวนศูนย์นวัตกรรมกรุงเทพของ Chnese Academy of Science ศูนย์การย้ายเทคโนโลยีจีน – อาเซียนผู้แทนจากสํานักงานรัฐบาลเสฉวนองค์กรชื่อดังสถาบัน R & D มหาวิทยาลัยชั้นนําจะปล่อยอุปทานทางเทคนิคและข้อมูลความต้องการจับคู่ – ทํากิจกรรม