คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ Wang Da Peng และคุณ Long Yu Feng ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศ

Share :

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ Wang Da Peng และคุณ Long Yu […]

คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คุณ Wang Da Peng และคุณ Long Yu Feng ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ในโอกาสนี้ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกัน