คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ร่วมงาน Safe City Global Summit 2018

Share :

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) […]

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม และคุณ Aleng Peng ร่วมงาน Safe City Global Summit 2018 พร้อมเยี่ยมชม Huawei Executive Briefting Center & Open Lab ที่ตึก G Tower และสัมนาที่โรงแรม Plaza Athenee Hotel