เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน…

Share :

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องขอเเสดงความยินดีกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนของความสำเร็จที่น่าชื่นชมในวันนี้ และได้สร้างความเข้าใจให้คนต่างชาติเข้าใจหลักการบริหาร การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของจีนยุคใหม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งหลักปรัชญาจีนโบราณเลย ทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ […]

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน ต้องขอเเสดงความยินดีกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนของความสำเร็จที่น่าชื่นชมในวันนี้ และได้สร้างความเข้าใจให้คนต่างชาติเข้าใจหลักการบริหาร การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของจีนยุคใหม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งหลักปรัชญาจีนโบราณเลย ทำให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพในทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ขอให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้ประชาชนมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขด้วยนะคะ..