ปาฐกถาเรื่อง “การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย” ในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 221

Share :

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคุณสุเทพ […]

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ (โทนี่ หยาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย พร้อมคุณสุเทพ สัมมาเทศน์ รองนายกสมาคม, Mr. Aleng Peng รองนายกสมาคม, คุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร ที่ปรึกษาสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ครั้งที่ 221 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาเรื่อง การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย