คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ร่วมกับ CCTV Consortium Networking Dinner ที่บริษัทหอประชุมจํากัด 113, NSTDA

Share :

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2017 นาย โทนี่หยาง – ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับ CCTV Consortium […]

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2017 นาย โทนี่หยาง – ประธานสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยร่วมกับ CCTV Consortium Networking Dinner ที่บริษัทหอประชุมจํากัด 113, NSTDA