สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการจัดงาน CCTV Consortium โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงาน (สวทช.)

Share :

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ให้การสนับสนุนการจัดงาน CCTV Consortium โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ […]

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ให้การสนับสนุนการจัดงาน CCTV Consortium โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade Australia) ในการดำเนินงาน Smart City เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ South Garden อาคาร Tower B อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี