คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมฯได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน CIVSEC 2016 : Civil Security and Civil Defence

Share :

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย […]

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2559 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน CIVSEC 2016 : Civil Security and Civil Defence เมือง Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย Australia ในโอกาสนี้นายกสมาคมได้พบกับคุณ Sue Smith จาก Australian Industry & Defence Network รวมทั้งสมาคม Australian Information Security Association (AISA) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย