กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์

Share :

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป โดยคุณโทนี่ […]

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
กลุ่ม บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป โดยคุณโทนี่ หยาง ประธานกรรมการ ร่วมกับ บริษัท เอชไอพี ดิจิตอล จำกัด และ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชไอพี คลาวด์ จำกัดได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ กรมราชทัณฑ์
(Department of Corrections)กระทรวงยุติธรรมจำนวน 100,000 ชุด โดยคุณสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน้ากากอนามัยที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นส่วนในการช่วยเหลือทั้งในด้านเจ้าหน้าปฏิบัติงานและตามที่กระทรวงแรงงานจัดสรรค์