สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ Israel Economic and Trade Mission, Thailand

Share :

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คุณวศิน ดำรงค์รัตน์ รองนายกสมาคม, คุณรัชกฤช แก้วกรุงศรี รองนายกสมาคม […]

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คุณวศิน ดำรงค์รัตน์ รองนายกสมาคม, คุณรัชกฤช แก้วกรุงศรี รองนายกสมาคม และ คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม, สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมกับ Israel Economic and Trade Mission, Thailand จัดงาน ISRAEL HOMELAND SECURITY 2019 ที่โรงแรมแมริออท มาคีร์ ควีนปาร์ค โดยมีผู้สนใจด้าน Homeland Security และ Public Safety จำนวนมาก รวมไปถึงการเจรจา Business Matching อีกด้วย