คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ เยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Share :

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. […]

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) เยี่ยมคารวะ พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (POL.GEN.SUTEP DECHRUGSA)เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้รองรับความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้พล.ต.อ. สุเทพ เดชรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยและธุรก