สมาคมฯ ได้ประชุมฝ่ายบริหาร โดยมีพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม

Share :

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้ประชุมฝ่ายบริหาร โดยมีพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ […]

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้ประชุมฝ่ายบริหาร โดยมีพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม, พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณชาญวิทย์ ตันติมูรธา ที่ปรึกษาสมาคม, คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม, คุณกฤษฏา ปานบำรุง รองนายกสมาคม, คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการสมาคม และคุณชัชวาล นิรมิตวิจิตร รองเลขาธิการสมาคม ครั้งนี้ได้มีการประชุมทั้งหมด 4 วาระ คือ กิจกรรมที่