ประชุมความร่วมมือทางด้านอากาศยานไร้คนขับกับสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA)

Share :

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 Mr. Jincai Yang, chairman of World […]

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 Mr. Jincai Yang, chairman of World UAV Federation, Mr. Jani Hirvinen, Vice Chairman ได้มาร่วมประชุมความร่วมมือทางด้านอากาศยานไร้คนขับกับสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) โดยมีคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม, คุณกิตติชัย สมิทธิวุทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์, พล.อ.ต. กิตติทัศน์ ภาเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, คุณพันธพัฒน์ พิณสวัสดิ์ รองนายกสมาคม, คุณกฤษฎา ปานบำรุง รองนายกสมาคม, คุณวศิน ดำรงรัตน์ กรรมการ, คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ กรรมการสมาคม, พร้อมทั้งคุณกิจจา ล่ามกิจจา กรรมการ สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และคณะร่วมให้การต้อนรับและหารือในครั้งนี้