ตัวแทนฝ่ายบริหารสมาคมฯ ได้ ร่วมงาน Secutech International 2017 ณ ประเทศไต้หวัน

Share :

เมื่อวันที่ 12-15 เมษายน 2017 ตัวแทนฝ่ายบริหารสมาคม ผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้ ร่วมงาน Secutech […]

เมื่อวันที่ 12-15 เมษายน 2017 ตัวแทนฝ่ายบริหารสมาคม ผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้ ร่วมงาน Secutech International 2017 ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อชมนวัตกรรมระบบรักษาความปลอดภัยและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ