คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม ได้ออกดูงาน SIAF Guangzhou SPS-Industrial Automation Fair Guangzhou

Share :

เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ นายกกิตติมศักดิ์ และ คุณโทนี่ หยาง […]

เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ นายกกิตติมศักดิ์ และ คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคม ได้ออกดูงาน SIAF Guangzhou SPS-Industrial Automation Fair Guangzhou