Thailand Fighting Covid-19 Omicron Press Conference งานแถลงข่าว ไทยแลนด์สู้ภัย โควิด โอมิครอน

Share :

ประกาศนโยบายตรึงราคาจำหน่าย ATK 6 ล้านชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนและผู้ที่เดือดร้อน พร้อมทั้งจัดทำโครงการมอบ 100,000 ATK 200 สถานที่ […]

ประกาศนโยบายตรึงราคาจำหน่าย ATK 6 ล้านชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนและผู้ที่เดือดร้อน พร้อมทั้งจัดทำโครงการมอบ 100,000 ATK 200 สถานที่ คืนสู่สังคมไทย และนำผลกำไรรายได้ ATK HIPBiotech 10% กลับมาช่วยสังคม สถานสงเคราะห์และมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลน

โดยคุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) และประธานกรรมการบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ร่วมกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ตระหนักถึงสถานการโควิด-19 ในประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในวาระนี้ พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ