คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมชม The Experience Hall of NingBo IOT and Smart City

Share :

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2017 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้เยี่ยมชม The […]

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2017 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้เยี่ยมชม The Experience Hall of NingBo IOT and Smart City ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเป็นลำดับต้น ๆ ของโลกยุค Internet ในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน