คุณโทนี่ หยาง – นายกสมาคมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและฟอรั่มระหว่างประเทศของจีน

Share :

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2016 คุณโทนี่หยาง – นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและฟอรั่มระหว่างประเทศของจีน นอกจากนี้เขายังเป็นวิทยากรในหัวข้อ ′′ The […]

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2016 คุณโทนี่หยาง – นายกสมาคมรักษาความปลอดภัยไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและฟอรั่มระหว่างประเทศของจีน นอกจากนี้เขายังเป็นวิทยากรในหัวข้อ ′′ The Thailand Security Market and Industry Development in 2016 ′′