พิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมัยที่ 68

Share :

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมัยที่68 […]

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณโทนี่ หยาง นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมัยที่68 ณ ห้องประชุมใหญ่ หอการค้าไทยจีนอาคารไทยซีซี  โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบสาส์นตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยครั้งนี้