คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการเป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ประชุมครั้งที่ 215

Share :

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการเป็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ประชุมครั้งที่ […]

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เลขาธิการเป็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ร่วมประชุมกับสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่าง ๆ ประชุมครั้งที่ 215 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถึงการลงทุนในทองคำ ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ และความร่วมมือของสมาคมอาเซียน